Kan man få sin kolonilott värderad året runt?

Nej, vi värderar bara lotter mellan 1 maj och 31 september, dvs under kolonisäsongen.
En av anledningarna är att det är svårt att värdera tomten och växtligheten under vinterhalvåret,
eftersom allting i värsta fall är täckt av snö.

Vissa undantag görs ibland, i samband med dödsfall m.m. Kontakta styrelsen om du har några frågor kring detta.