Kontakt

Ärenden, frågor och kontakt skall ske i första hand på expeditionstid på expeditionen i föreningshuset.

e-post

styrelsen@iriskoloni.se

Postadress

Iris Koloniträdgårdsförening
Box 111
161 26 BROMMA