Uthusen

Vi ansvarar själva för drift och skötsel av våra uthus. Varje uthus har en värd som skall hålla snyggt runt om uthuset samt ansvara för att arbets-/renoveringsarbeten blir utförda av de som nyttjar uthusen,

Felanmälningar eller om man vill ordna renoveringar, städdagar anmäls till respektive uthusansvarig.