Städdagar

Många föreningar har gemensam städdag. Det håller kostnaderna nere och ökar gemenskapen mellan dig och dina grannar. Kan du inte vara med är det inget problem om du väljer att kratta gräsmattan eller rensa ogräs en annan dag istället. 

Det är styrelsen och uthusansvariga som ser till att städ/renoveringsdagar anordnas.Det är varje medlems skyldighet att se till att man deltar efter egen förmåga i drift- och skötsel av föreningen.

Vi har under alla år klarat oss utan några arbetsplikter och pekfingrar beroende på att alla har verkat vela ta ansvar själva i tillräcklig utsträckning, men det blir svårare för varje år att få folk att ställa upp trots att det står inskrivet i våra stadgar.

Ta eget initiativ och ansvar!