Prissättning vid försäljning av stugor

Iris koloniträdgårdsförening tillämpar s.k. hembud som är fastställt av FSSK (Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar). Hembud innebär bland annat att det finns en lista med fasta priser på allt som ska värderas. Vid värderingen fastställer föreningens värderare (som alltid är två), priset för hus och trädgård efter 'prislistan'. På detta sätt undviker vi att priserna på våra stugor trissas upp, vilket skulle bli fallet med traditionell budgivning.

Bostadshuset, eventuellt förråd och pergola värderas efter ålder, skick och storlek. Det blir avdrag för eventuella brister och plus för nybyggnation.

Trädgården är ju själva hjärtat i vår verksamhet. Värdering sker av exempelvis träd, buskar, hallonhäck, bärbuskar och andelen uppodlad mark. Avdrag görs för sjukdomar på träd och buskar.

Om du vill veta mer detaljer kring värderingen är du välkommen att kontakta föreningen via e-post eller besöka vårt föreningshus under maj-september.