Områdessyner

I enlighet med våra stadgar och ordningsregler måste vi utföra kontroller/områdessyner i vårat område. Vid områdessynerna skall en granskning av varje enskild medlems skötsel av tomt och stugor göras utifrån kraven i våra stadgar gentemot Stockholms stad samt enligt våra egna ordningsregler.

Lotten skall huvudsakligen vara iordningställd och städad den 15 juni. Det betyder inte att lotten inte behöver vårdas innan det datumet.
Efter odlingssäsongen ska lotten städas upp före den 1 december. I övrigt skall byggnader och tomtanläggningar vara väl skötta samt i övrigt skall våra ordningsregler beaktas.

Områdesynen utförs av två stycken områdesansvariga där en är områdesansvarig från annat område eller en styrelse representant.

Om man inte uppfyller kraven kan man mista sin rätt till lotten antingen via uppsägning av medlemsavtalet med er som medlem eller att vi inte väljer att förlänga ert avtal, dessa nyskrivs vart 5:e år.

Det utgår alltid uppmaning samt varning innan ärendet gått så långt.