Hur stort får man bygga?

Inom Iris Koloniträdgårdsförening är det endast tillåtet att uppföra och bibehålla en byggnad om maximalt 26 kvm yta (yttermått), öppen veranda om maximalt 8 kvm yta samt förråd om maximalt 5 kvm yta. Därutöver får ett trädäck om maximalt 15 kvm anläggas på lotten. Stugans höjd till taknocken får inte överstiga 3.50 m. Taklisthöjden får inte överstiga 2.20 m. Byggnaden får uppföras i endast en våning utan inredd vind.

Innan du river, bygger eller förändrar storlek, oavsett vilken byggnad det gäller, kontakta alltid styrelsen för att få godkänt och i vissa fall ansöka om rivnings- eller bygglov hos kommunen.

Du ska lämna in en bygglovsblankett med dina uppgifter och en situationsplan över din tomt och planerad byggnation. Gör detta i god tid!

I föreningen finns en bygglovsgrupp som kontrollerar att byggnationen sker enligt gällande bestämmelser.

När du har fått ritningen godkänd av styrelsen, skickar du eller styrelsen in den till Stadsbyggnadskontoret och ansöker om bygglov. Mer information kan du hitta på följande länk: http://www.stockholm.se/sbk

Har du frågor kring byggnationer, är du välkommen att kontakta bygglovsgruppen via e-post: bygglov@iriskoloni.se