Betalning av medlemsavgift och arrende

Varje år betalar alla medlemmar en fast medlemsavgift, och ett arrende på sin lott beroende på storlek.

Medlemsavgift och minst halva arrendet skall vara betalt senast 31 mars varje år. Väljer man att dela upp betalningen på arrendet, skall resterande vara föreningen tillgodo per den 30 september samma år.

Sedan 2015 skapas fakturor på alla inbetalningar via vårt ekonomisystem. 
På fakturan står ett fakturanummer som alltid ska användas vid betalning. 
På så sätt slipper vi missförstånd om fakturan är betald eller obetald.

 

Fakturan kommer hem till den adress du uppgett till föreningen att du bor på.