Avfallshantering

I våra områden finns det containrar uppställda för våra hushållssopor mellan april till oktober. 

Det är förbjudet att kasta grovsopor i containern.

I Glia finns två containrar uppställda vid ladan. 
I Riksby finns en container uppställd vid uthuset. 
I Lillsjön finns en container uppställd nära uthuset.

Grovsopor 
Närmaste återvinningscentral för grovsopor ligger på Linta Gårdsväg 16, bakom Plantagen i Bromma. 

Det finns också återvinningsbehållare på Kvarnbacksvägen 64 där vi kan kasta metall, glas, tidningar och hårdplast.