Årsmötet flyttas fram till den 19 juni kl.13.00


Deltagare behöver föranmäla sin närvaro till styrelsen senast den 5 juni för att vi ska kunna planera placering av stolar med mera.

På grund av rådande pandemi får endast en deltagare per stuglott delta på årsmötet.

För er som vill lämna en fullmakt till annan deltagare, behöver INTE ställningstagande i röstning om sakfrågor och personval framkomma på fullmakten.

Efter oroväckande rapportering från Smittskydd Stockholm och Region Stockholm, står det klart att smittspridningen av Covid-19 i regionen är fortsatt hög. Detta i kombination med att i dagsläget endast 27% av vuxna 18 år och uppåt fått vaccin med endast en spruta.

Årsmötet kommer att ske utomhus i Glialunden och vi hoppas då att både smittspridningen och vaccinläget förbättrats.

Uppstartsmöte festkommittén
Till alla som vill vara med i säsongens festkommitté!
Planen var att ha uppstartsmöte nu på söndag den 25/4.
Vi behöver såklart vara ute pga. restriktionerna. Det ska bli väldigt mycket kyligare till helgen, inte så mysigt att sitta ute och frysa då, så vi skjuter på det till nästa helg!
Välkomna alla som vill, vara med lite eller mycket!
Söndag den 2/5 kl. 14.00 i Glialunden.

Årsmöte 2021

Parkslide

Flera kolonister och styrelsen har noterat att det finns bestånd av Parkslide på kolonilotter, och utanför lotterna.
Parkslide är en mycket invasiv växt och rekommenderas att det tas bort från kolonilotterna.

Vad är Parkslide?

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Om du ser Parkslide på din lott eller angränsande till din lott, hör gärna av dig till styrelsen. Vi meddelar staden och Exploateringskontoret om det finns på deras mark.

Fastighetstaxeringen 2021

Förslaget för nya taxeringsvärden för 2021 har skickats ut till oss kolonister den senaste tiden.

Föreningens styrelse har inga uppgifter om din enskilda fastighetstaxering och har inga skyldigheter att se till att tolka reglerna för att det ska bli rätt i din fastighetsdeklaration. Det är varje enskild kolonists ansvar.

På vissa stugor blir taxeringsvärdet högre än vad som är möjligt att värdera stugan till med tanke på att alla lotter som ska säljas måste gå via hembud.

En av våra kolonister i Iris Riksby har varit i kontakt med Skatteverket och har följande meddelande till oss kolonister.

I deklarationen ska man åberopa "säreget förhållande" med anledning av hembudsförfarandet, dvs att Skatteverket inte skiljer på hembud och fri prissättning när det gäller kolonistugor. Att jämföra koloniområdet med andra värdeområden i Stockholms området är också fel. Vi har inte fri förfoganderätt över våra stugor utan är 'bakbundna' av ett avtal mellan Stockholm stad, SK (FSSK) samt Iris Koloniträdgårdsförening som enskild kolonist.

Har du frågor gällande fastighetsdeklarationen, kontaktar du Skatteverket.

Hembud?

För er som är i säljtankar och efterfrågar hembudsblankett finns den att ladda ner här.
Fyll i blanketten och skicka den med e-post eller brev till styrelsen.

reader.png Hembudsblankett

Trygghet i en liten app

112app.pngMed 112-appen får du snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet. Du kan också automatiskt skicka din position till SOS Alarm, vilket gör det lättare för hjälpen att snabbt komma fram till rätt plats. Läs mer på SOS Alarm

Appen är gratis och kan laddas ner för iPhone och Android i App Store och på Google Play.

 

Ladda ner appen i App Store

Ladda ner Google Play

 

 

Valberedningen

Vill du vara med och jobba för IRIS blomstrande framtid?

Vet du annan som skulle vara intresserad?

I så fall maila eller kom förbi och hälsa på någon av oss

Björn Hedman IG 157, mail rohe@bredband.net

Göran Syk IL 7, mail goransyk@hotmail.com

Tommy Ståhl IR 680, mail tommy.stahl@hotmail.com

Medlemmar utan inloggning


Styrelsen arbetar med att förbättra rutiner kring arrendeaviseringar, årsmöteskallalser och utskick m.m. Vi efterlyser därför e-postadresser till er som är medlemmar.

Är du medlem kan du begära en inloggning till hemsidans medlemssidor här, då får vi även din e-postadress.

Intern intressekö

Har stuglotten blivit för stor eller för liten, eller vill du byta område?
Iris har en intern intresselista. Hör av dig till Styrelsen för att ställa dig i den.

Meddelande från Stockholms Koloniträdgårdar

I samband med att Skatteverket under hösten skickat ut nya förslag på taxeringsvärden till många kolonistugeägare har både föreningsstyrelser och enskilda kolonister hört av sig till oss med frågor om detta. Stugföreningskommittén hos SK har därför sammanställt fakta och underlag för den taxering av kolonistugor på arrenderad mark som tills vidare gäller.