Årsmöte 2022

Välkommen på årsmöte den 13 mars.
Kallelse och förslag till dagordning hittar du som medlem under årsmötesinformationen.
(obs sidan kräver inloggning)

Samrådstid för byggplaner vid Iris Riksby

Pågående planarbete för Riksby 1:13 har nu kommit till samrådstiden. Mellan 21 december till den 7 februari har du möjlighet att göra din röst hörd genom att granska planerna, besöka visningslokalerna, och lämna dina synpunkter direkt till Stadsbyggnadskontoret.


Utställning/granskning
Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden/granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.
 
Visningslokaler
Planförslaget visas under tiden 21 december 2021 till 7 februari 2022 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Planförslaget visas även på Brommaplans Bibliotek och Alviks Bibliotek, de tider då lokalen har öppet samt på
Bygg- och plantjänsten (stockholm.se).

 

Lämna synpunkter på planförslagetsenast den 7 februari 2022 till:

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se


Ange ärendets diarienummer: 2017-16020

 

Parkslide

Flera kolonister och styrelsen har noterat att det finns bestånd av Parkslide på kolonilotter, och utanför lotterna.
Parkslide är en mycket invasiv växt och rekommenderas att det tas bort från kolonilotterna.

Vad är Parkslide?

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Om du ser Parkslide på din lott eller angränsande till din lott, hör gärna av dig till styrelsen. Vi meddelar staden och Exploateringskontoret om det finns på deras mark.

Fastighetstaxeringen 2021

Förslaget för nya taxeringsvärden för 2021 har skickats ut till oss kolonister den senaste tiden.

Föreningens styrelse har inga uppgifter om din enskilda fastighetstaxering och har inga skyldigheter att se till att tolka reglerna för att det ska bli rätt i din fastighetsdeklaration. Det är varje enskild kolonists ansvar.

På vissa stugor blir taxeringsvärdet högre än vad som är möjligt att värdera stugan till med tanke på att alla lotter som ska säljas måste gå via hembud.

En av våra kolonister i Iris Riksby har varit i kontakt med Skatteverket och har följande meddelande till oss kolonister.

I deklarationen ska man åberopa "säreget förhållande" med anledning av hembudsförfarandet, dvs att Skatteverket inte skiljer på hembud och fri prissättning när det gäller kolonistugor. Att jämföra koloniområdet med andra värdeområden i Stockholms området är också fel. Vi har inte fri förfoganderätt över våra stugor utan är 'bakbundna' av ett avtal mellan Stockholm stad, SK (FSSK) samt Iris Koloniträdgårdsförening som enskild kolonist.

Har du frågor gällande fastighetsdeklarationen, kontaktar du Skatteverket.

Hembud?

För er som är i säljtankar och efterfrågar hembudsblankett finns den att ladda ner här.
Fyll i blanketten och skicka den med e-post eller brev till styrelsen.

reader.png Hembudsblankett

Trygghet i en liten app

112app.pngMed 112-appen får du snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet. Du kan också automatiskt skicka din position till SOS Alarm, vilket gör det lättare för hjälpen att snabbt komma fram till rätt plats. Läs mer på SOS Alarm

Appen är gratis och kan laddas ner för iPhone och Android i App Store och på Google Play.

 

Ladda ner appen i App Store

Ladda ner Google Play

 

 

Medlemmar utan inloggning


Styrelsen arbetar med att förbättra rutiner kring arrendeaviseringar, årsmöteskallalser och utskick m.m. Vi efterlyser därför e-postadresser till er som är medlemmar.

Är du medlem kan du begära en inloggning till hemsidans medlemssidor här, då får vi även din e-postadress.

Intern intressekö

Har stuglotten blivit för stor eller för liten, eller vill du byta område?
Iris har en intern intresselista. Hör av dig till Styrelsen för att ställa dig i den.