Styrelsen 2022

Ordförande
Camilla Brindeberg, G032
ordforande@iriskoloni.se

Kassör
Pelle Strand, G082
kassor@iriskoloni.se

Ledamot Sekreterare
Per Asplund, L021

Ledamot
Amanda Lagraeus, G030
Else Magnusson, R241
Lotta Blommark, L036

Revisor
Bengt Karlgren G044, Joakim Schlegel R672A

Revisorssuppleant
Albert Mood, L034, Gert Ackered R690 

 

Övriga uppdrag

Samordnare för aktivitetskommittén 
Amanda Lagraeus, G030

Studieansvarig studie@iriskoloni.se
vakant, hanteras av styrelsen tillsvidare.

Bygglov, styrelsen@iriskoloni.se
Frågor och ansökningar lämnas till styrelsen under perioden maj - sep, via e-post ovan eller på expeditionen.

Glialunden/uthyrning
Amanda Lagraeus, G030, ansvarig innemiljön och uthyrning.
För bokning, SMS till 070 820 29 34
Madeleine Lindberg, G012, ansvarig utemiljö och latrintömning.

Hemsidan
Camilla Brindeberg, G032

Valberedning
Niklas Jensen, L040,  070 717 01 11 eller nicklasjensen67@msn.com
Maria Castelius, R236,  070 181 01 59 eller mia.castelius@telia.com
Torbjørn Carlsten, G136, 073 204 24 05 eller thorbjorn.carlsten@yahoo.se

Vattenansvariga

Glia, Pelle och Camilla tills vidare
Riksby, Joakim Schlegel 070 531 85 00
Lillsjön, Mikael Rydberg 073 047 57 24

 

Uthusvärdar

För kontaktuppgift, se respektive uthus informationstavla 

Glia 1
Patrik & Anna-Maria Sandh, G144

Glia 2
Peter Eriksson, G063 och Annette Jönsson, G060

Glia 3
Stefan Lagraeus, G030

Glia 4
Gunilla Enocksson, G168

Glia 5
Therese Deckel, G129

Riksby
Hans & Joakim Schlegel, R672A

Lillsjön
Mikael Rydberg, L060