Styrelsen 2021

Ordförande
Camilla Brindeberg, G032
ordforande@iriskoloni.se

Kassör
Pelle Strand, G082
kassor@iriskoloni.se

Ledamot Sekreterare
Per Asplund, L021

Ledamot
Amanda Lagraeus, G030
Henrik Karlsson, R698
Helena Elmborn, G043

Revisor
Bengt Karlgren G044, Joakim Schlegel R672A

Revisorssuppleant
Albert Mood, L034, Gert Ackered R690 

 

Övriga uppdrag

Samordnare för festkommittén 
Amanda Lagraeus, G030

Studieansvarig studie@iriskoloni.se
vakant, hanteras av styrelsen tillsvidare.

Bygglov, styrelsen@iriskoloni.se
Frågor och ansökningar lämnas till styrelsen via e-post ovan eller på expeditionen.

Glialunden/uthyrning
Amanda Lagraeus, G030, ansvarig innemiljön och uthyrning.
Madeleine Lindberg, G012, ansvarig utemiljö och latrintömning.

Hemsidan
Camilla Brindeberg, G032 och Helena Elmborn, G043

Valberedning
Niklas Jensen, L040,  070 717 01 11 eller nicklasjensen67@msn.com
Maria Castelius, R236,  070 181 01 59 eller mia.castelius@telia.com
Torbjørn Carlsten, G136, 073 204 24 05 eller torbjorn.carlsten@yahoo.se

Vattenansvariga

Glia, Mattias Nordstrand 070 966 90 70
Riksby, Bengt Björkman 070 421 17 09
Lillsjön, Mikael Rydberg 073 047 57 24

 

Uthusvärdar

För kontaktuppgift, se respektive uthus informationstavla 

Glia 1
Patrik & Anna-Maria Sandh, G144

Glia 2
Peter Eriksson, G063 och Annette Jönsson, G060

Glia 3
Dennis Ehrnstén, G100 och Stefan Lagraeus, G030

Glia 4
Gunilla Enocksson, G168

Glia 5
Therese Deckel, G129

Riksby
Hans & Joakim Schlegel, R672A

Lillsjön
Mikael Rydberg, L060