Styrelsen 2019 (2020)

Ordförande
Camilla Brindeberg, G032
ordforande@iriskoloni.se

Kassör
Pelle Strand, G082
kassor@iriskoloni.se

Ledamot Sekreterare
Per Asplund, L021

Ledamot
Therése Breisler, R706
Maria Castelius, R236
Helena Elmborn, G043

Revisor
Bengt Karlgren G044, Joakim Schlegel R672A

Revisorssuppleant
Albert Mood, L034, Gert Ackered R690 

 

Övriga uppdrag

 

Samordnare för festkommittén 
Amanda Lagraeus, G030

Ansvarig värderare 
Björn Hedman, G157

Studieansvarig studie@iriskoloni.se
Therése Breisler, R706

Bygglov, bygglov@iriskoloni.se
Frågor och ansökningar lämnas till styrelsen via e-post ovan eller på expeditionen.

Glialunden/uthyrning
Amanda Lagraeus ansvarig innemiljön och uthyrning, G030
vakant  utemiljö

Hemsidan
Camilla Brindeberg, G032 och Helena Elmborn, G043

Valberedning
Göran Syk, L007,  072-030 20 52 eller goransyk@hotmail.com
Tommy Ståhl, R680,  070-684 64 40 eller tommy.stahl@hotmail.com
Björn Hedman, G157,  070-730 21 44 eller vallmo157@gmail.com

Vattenansvariga

Glia, Mattias Nordstrand 070-966 90 70
Riksby, Bengt Björkman 
Lillsjön, Mikael Rydberg 073 047 57 24

 

Uthusvärdar

För kontaktuppgift, se respektive uthus informationstavla 

Glia 1
Patrik & Anna-Maria Sandh, G144

Glia 2
Peter Eriksson, G063 och Annette Jönsson, G060

Glia 3
Denise Fleurin, G094 och Stefan Lagraeus, G030

Glia 4
Lena Borgh, G164

Glia 5
Therese Deckel, G129

Riksby
Hans & Joakim Schlegel, R672A

Lillsjön
Mikael Rydberg, L060