Eldning

Du får elda trädgårdsavfall under vecka 18 och vecka 40. Du måste dock se till så att dina grannar inte störs och att det inte uppstår brandrisk.

Vid torrt väder kan eldningsförbud gälla även under dessa veckor. Aktuell brandriskprognos får du på brandförsvarets telefonsvarare på 08-454 83 39.

Du som vill söka dispens att elda under annan tid på året skickar in din ansökan till miljöförvaltningen. Ange var eldning ska ske, varför och vad som ska eldas. Miljöförvaltningens handläggningskostnad debiteras enligt gällande taxa.

Obs! För valborgsbrasor på allmän mark måste du söka tillstånd hos polisen.

Att tänka på för att elda säkert

• Elda inte vid torr och blåsig väderlek.
• Elda bara torrt material, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv.
• Elda enbart trädgårdsavfall (ej målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast med mera då detta bildar giftig rök).
• Se till att snabbt få fyr på elden, vilket lättast sker om avfallet är helt torrt.
• Informera brandförsvaret inför större brasor.
• Ha alltid släckningsutrustning till hands.

Vart ska allt trädgårdsavfall ta vägen?

Trädgårdsavfall som grenar och löv får du alltså normalt inte elda hemma, men trädgårdsavfall passar bra att kompostera. Hyr en kompostkvarn tillsammans med dina grannar eller kör avfallet till stadens återvinningscentraler