Under året behöver våra områden och uthus städas för att vi ska ha det snyggt och trivsamt. Se vilka städdagar som erbjuds i ditt område.

30 september - 1 oktober

Den här helgen kommer det containrar för att kunna röja och slänga trädgårdsavfall. 
Passa på att höststäda era lotter och gemensamma ytor.

Det är först till containern som gäller, inget annat än trädgårdsavfall får kastas.
Är containern full, så är den. Passa på att slänga kvistar, ris och annat trädgårdsavfall som hamnat lite utanför lottgränsen.

Söndag den 1 oktober kl. 10 städar vi Glialunden. Kom gärna och hjälp till!
Vi bjuder på korv och dricka.

Glia

Städdag i Glialunden och övriga Glia 1 oktober kl. 10.00

Samling i Glialunden. Tag på handskar och arbetskläder. Medtag sekatörer, krattor och grenklippare.
Föreningen bjuder på korv och dricka.

Lillsjön

Eldning 8 oktober kl. 9.00

Inga pinnar och grenar på eldningsplatsen innan samling.

Riksby

Städdag i Riksby 1 oktober kl. 10.00

Samling på parkeringen på Sommarvägen. Tag på handskar och arbetskläder. Medtag verktyg för ogräsrensning.
Therése möter upp er och berättar vad som behöver göras.