Marknadsdag 26 maj

Hjärtligt välkomna till marknadsdag med loppis lördagen den 26 maj 2018 kl. 10 i Glialunden.
Förutom växter kommer det finnas möjlighet till att köpa kaffe och korv.

Vill du sälja på loppisen? Tag kontakt med Amanda, 070- 820 29 34 och boka ett bord.
Du ansvarar själv för uppställning, försäljning och bortforsling. Uppställning från kl 9.00, allt ska vara bortforslat 13.30.

Under vintersäsongen ökar inbrottsrisken

Några kolonister har drabbats av inbrott eller inbrottsförsök. Det har även uppdagats att förberedelser har gjorts för att återkomma och ta sig in i bodar och stugor. 

Vi uppmanar alla kolonister att ofta se om sina bodar och stugor, och polisanmäla om du drabbas av inbrott.

 

>> Se tips på hur du kan förebygga inbrott. 

Effekten av taxering

Småhus på ofri grund får en maximal avgift är 3 706 kr. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift, ska det gälla i stället. Se exempel nedan.

En byggnad på annans mark kan exempelvis vara ett hus på en arrendetomt eller en kolonistuga. 

En förutsättning för att byggnaden ska fastighetstaxeras och ges ett värdeår är att den får ett taxerat byggnadsvärde på minst 50 000 kr (det gäller småhus, ägarlägenheter, hyreshus och industribyggnader). Nyuppförda byggnader som innehåller bostäder är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i fem år och får halv avgift de följande fem åren.

Om byggnaden är ett uppfört småhus på ofri grund med ett byggnadsvärde under 50 000 kr, blir den inte fastighetstaxerad och får inget byggnadsvärde och inget värdeår. Men småhuset ska ändå vara avgiftspliktigt till kommunal fastighetsavgift. Någon avgift kommer dock inte att beräknas för småhuset, eftersom det saknar taxerat byggnadsvärde.   

Exempel

Om fastigheten erhåller ett taxeringsvärde på ex 250 000 kr blir avgiften istället 250.000*0,75= 1875 kr. 

Taxvärde på 100 000 kr ger en avgift på 750 kr, 150 000 ger en avgift på 1125 kr.

Det krävs ett taxvärde på nästan 500 000 kr för att du ska uppnå maxavgift på 3706 kr.

 

>> Skatteverkets information om deklaration av småhus

>> fastighetsskatt-och-fastighetsavgift-skv296-utgava25.pdf

Taxering av kolonistuga

Utskicken av den förenklade småhusdeklarationen skickas nu ut från Skatteverket, antingen via er digitala brevlåda, eller till den traditionella brevlådan i ert hem.

Du ska inte deklarera något värde från en värdering, utan endast svara på ett antal frågor om stugans skick och innehåll på insida och utsida. Utifrån det och stugans placering så fastställs ett taxeringsvärde.

Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

>> Skatteverkets information om deklaration av småhus

Årsmötesprotokollet

Protokollet för årsmötet 2017 finns nu att läsa.
Observera att du måste logga in först.

>> Årsmöte 2017

Beställ parkeringstillstånd

Från och med säsongen 2016 kommer ävenparkering i Iris Riksby att kräva parkeringstillstånd. Allt för att obehöriga ej ska parkera på våra områden. Nu kan ni beställa p-tillstånd och hämta dessa på expeditionen när ni får meddelade att det är klart. Tjänsten är endast för medlemmar.

Angående SKB-bygget på Hemslöjdsvägen

SKB kommer att bygga ett nytt bostadshus på den nuvarande parkeringen framför de befintliga husen på Hemslöjdsvägen. 

>> Mer info från Stadsbyggnadsnämnden.

 

Valberedningen

Vill du vara med och jobba för IRIS blomstrande framtid?

Vet du annan som skulle vara intresserad?

I så fall maila eller kom förbi och hälsa på någon av oss

Björn Hedman IG 157, mail rohe@bredband.net

Göran Syk IL 7, mail goransyk@hotmail.com

Tommy Ståhl IR 680, mail tommy.stahl@hotmail.com

Medlemmar utan inloggning


Styrelsen arbetar med att förbättra rutiner kring arrendeaviseringar, årsmöteskallalser och utskick m.m. Vi efterlyser därför e-postadresser till er som är medlemmar.

Är du medlem kan du begära en inloggning till hemsidans medlemssidor här, då får vi även din e-postadress.

Hittar inte polis eller ambulans till din stuga?

Ibland finns inte alla koloniområdets vägnamn med på olika kartor, och det blir svårt för räddningstjänsten att hitta till en person som har ringt nödnumret 112. 

Ett stöd i en nödsituation kan vara att du har tagit ut kartkoordinater till din kolonistuga. 
För att underlätta och snabba på lokaliseringen till kolonistugan eller om du har ett annat utflyktsmål kan du hämta dina koordinater från www.hitta.se.

 

>> Positionera din stuga


 
 
 
 

Intresselistan är öppen för säsongen.
Vill du ställa dig i kö? Välkommen till vår expedition den onsdagar 18.30 - 19.30 till och med den 30 augusti 2017.