Bromma 2020-03-29

Uppdatering Årsmöte 2020

I nuläget finns inget nytt datum för årsmötet planerat. Det vi vet är att vi inte kommer att kunna genomföra årsmötet enligt stadgarna, dvs. före mars utgång. Styrelsen och Valberedningen står samtliga bakom beslutet att årsmötet inte kan genomföras stadgeenligt då det råder en extra ordinär situation i Sverige som inte Iris Koloniträdgårdsförening kan råda över.

Stockholms Koloniträdgårdar stödjer också oss koloniföreningar i detta beslut. Sittande styrelse fortsätter som vanligt fram till ett ordinarie årsmöte kan genomföras. Styrelsen återkommer så snart som möjligt med mer information. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta styrelsen@iriskoloni.se.

Städ- och arbetsdagar 2020

Under året behöver våra områden och uthus städas för att vi ska ha det snyggt och trivsamt. Se vilka städdagar som erbjuds i ditt område.
Vi fortsätter med att hyra in containrar för att kunna röja och slänga följande trädgårdsavfall, grenar, grövre grenar och trädstammar. Inget annat! 

Mellan den 1'a och 3'dje maj finns det en container i varje område för detta ändamål och det är först till containern som gäller.
Passa på att ta bort det som hamnat utanför lottgränsen..

 

Årsmötesprotokollet

Protokollet för årsmötet 2019 finns nu att läsa.
Observera att du måste logga in först.

>> Årsmöte 2019

 

Beställ parkeringstillstånd

Från och med säsongen 2016 kommer ävenparkering i Iris Riksby att kräva parkeringstillstånd. Allt för att obehöriga ej ska parkera på våra områden. Nu kan ni beställa p-tillstånd och hämta dessa på expeditionen när ni får meddelade att det är klart. Tjänsten är endast för medlemmar.

Valberedningen

Vill du vara med och jobba för IRIS blomstrande framtid?

Vet du annan som skulle vara intresserad?

I så fall maila eller kom förbi och hälsa på någon av oss

Björn Hedman IG 157, mail rohe@bredband.net

Göran Syk IL 7, mail goransyk@hotmail.com

Tommy Ståhl IR 680, mail tommy.stahl@hotmail.com

Medlemmar utan inloggning


Styrelsen arbetar med att förbättra rutiner kring arrendeaviseringar, årsmöteskallalser och utskick m.m. Vi efterlyser därför e-postadresser till er som är medlemmar.

Är du medlem kan du begära en inloggning till hemsidans medlemssidor här, då får vi även din e-postadress.

Intern intressekö

Har stuglotten blivit för stor eller för liten, eller vill du byta område?
Från och med i år har vi även en intern intressekö. 

Hittar inte polis eller ambulans till din stuga?

Ibland finns inte alla koloniområdets vägnamn med på olika kartor, och det blir svårt för räddningstjänsten att hitta till en person som har ringt nödnumret 112. 

Ett stöd i en nödsituation kan vara att du har tagit ut kartkoordinater till din kolonistuga. 
För att underlätta och snabba på lokaliseringen till kolonistugan eller om du har ett annat utflyktsmål kan du hämta dina koordinater från www.hitta.se.

 

>> Positionera din stuga