Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019 är utskickad till alla
medlemmar via e-post eller brev.

Allt material uppdateras löpande under sidan
för årsmötet, och hittas under medlemsinformation.
(Obs! Kräver inloggning)

Kollo run of hope

Kollo Run of Hope

Lördagen den 8 september, genomfördes Kollo Run of Hope.

3250 kr samlades in genom anmälningsavgifter och frivilliga bidrag direkt till barncancerfonden.
Tack alla som bidragit.

 

 

När mörkret sänker sig ökar inbrottsrisken

Vi uppmanar alla kolonister att ofta se om sina bodar och stugor, och polisanmäla om du drabbas av inbrott.

Gör det du kan för att avskräcka från att objudna tar sig in i din stuga.

 

>> Se tips på hur du kan förebygga inbrott. 

Effekten av taxering

Småhus på ofri grund får en maximal avgift är 3 706 kr. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet ger en lägre avgift, ska det gälla i stället. Se exempel nedan.

En byggnad på annans mark kan exempelvis vara ett hus på en arrendetomt eller en kolonistuga. 

En förutsättning för att byggnaden ska fastighetstaxeras och ges ett värdeår är att den får ett taxerat byggnadsvärde på minst 50 000 kr (det gäller småhus, ägarlägenheter, hyreshus och industribyggnader). Nyuppförda byggnader som innehåller bostäder är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i fem år och får halv avgift de följande fem åren.

Om byggnaden är ett uppfört småhus på ofri grund med ett byggnadsvärde under 50 000 kr, blir den inte fastighetstaxerad och får inget byggnadsvärde och inget värdeår. Men småhuset ska ändå vara avgiftspliktigt till kommunal fastighetsavgift. Någon avgift kommer dock inte att beräknas för småhuset, eftersom det saknar taxerat byggnadsvärde.   

Exempel

Om fastigheten erhåller ett taxeringsvärde på ex 250 000 kr blir avgiften istället 250.000*0,75= 1875 kr. 

Taxvärde på 100 000 kr ger en avgift på 750 kr, 150 000 ger en avgift på 1125 kr.

Det krävs ett taxvärde på nästan 500 000 kr för att du ska uppnå maxavgift på 3706 kr.

 

>> Skatteverkets information om deklaration av småhus

>> fastighetsskatt-och-fastighetsavgift-skv296-utgava25.pdf

Årsmötesprotokollet

Protokollet för årsmötet 2017 finns nu att läsa.
Observera att du måste logga in först.

>> Årsmöte 2017

Beställ parkeringstillstånd

Från och med säsongen 2016 kommer ävenparkering i Iris Riksby att kräva parkeringstillstånd. Allt för att obehöriga ej ska parkera på våra områden. Nu kan ni beställa p-tillstånd och hämta dessa på expeditionen när ni får meddelade att det är klart. Tjänsten är endast för medlemmar.

Angående SKB-bygget på Hemslöjdsvägen

SKB kommer att bygga ett nytt bostadshus på den nuvarande parkeringen framför de befintliga husen på Hemslöjdsvägen. 

>> Mer info från Stadsbyggnadsnämnden.

 

Valberedningen

Vill du vara med och jobba för IRIS blomstrande framtid?

Vet du annan som skulle vara intresserad?

I så fall maila eller kom förbi och hälsa på någon av oss

Björn Hedman IG 157, mail rohe@bredband.net

Göran Syk IL 7, mail goransyk@hotmail.com

Tommy Ståhl IR 680, mail tommy.stahl@hotmail.com

Medlemmar utan inloggning


Styrelsen arbetar med att förbättra rutiner kring arrendeaviseringar, årsmöteskallalser och utskick m.m. Vi efterlyser därför e-postadresser till er som är medlemmar.

Är du medlem kan du begära en inloggning till hemsidans medlemssidor här, då får vi även din e-postadress.

Hittar inte polis eller ambulans till din stuga?

Ibland finns inte alla koloniområdets vägnamn med på olika kartor, och det blir svårt för räddningstjänsten att hitta till en person som har ringt nödnumret 112. 

Ett stöd i en nödsituation kan vara att du har tagit ut kartkoordinater till din kolonistuga. 
För att underlätta och snabba på lokaliseringen till kolonistugan eller om du har ett annat utflyktsmål kan du hämta dina koordinater från www.hitta.se.

 

>> Positionera din stuga