Styrelsen 2017

Ordförande
Camilla Brindeberg, G032
ordforande@iriskoloni.se

Kassör
Pelle Strand, G082
kassor@iriskoloni.se

Ledamot Sekreterare
Per Asplund, L021

Ledamot
Therése Breisler, R706
Maria Högberg, R238
Helena Elmborn, G043

Revisor
Bengt Karlgren G044, Joakim Schlegel R672A

Revisorssuppleant
Albert Mood, L034, Gert Ackered R690 

 

Övriga uppdrag

 

Samordnare för festkommittén 
Amanda Lagraeus, G030

Ansvarig värderare 
Björn Hedman, G157

Studieansvarig studie@iriskoloni.se
Therése Breisler, R706

Intresselistan
Maria Högberg, R238
Camilla Brindeberg, G032

Bygglovsgruppen, bygglov@iriskoloni.se
Tommy Ståhl R680
Björn Hedman G157

Glialunden/uthyrning
Nanne Blomkvist ansvarig innemiljön och uthyrning, G154
--  utemiljö

Hemsidan
Camilla Brindeberg, G032

Valberedning
Göran Syk, L007
Tommy Ståhl, IR 680
Björn Hedman, G157

Områdesansvariga

I år har vi inga områdesansvariga utan i varje område finns frivilliga resurser som ställer upp på de olika aktiviteterna såsom vatten på och av, städdagar m.m. Titta gärna på kalendariet på hemsidan eller våra tavlor, och vet du redan nu att du kan hjälpa till meddela uthusvärd eller styrelsen.
Styrelsen har representanter i varje område. Frågor och önskemål kan diskuteras på expeditionen eller
e-post styrelsen@iriskoloni.se.

 

Uthusvärdar   

Glia 1
Patrik & Anna-Maria Sandh, G144

Glia 2
Per-Åke och Carina Härtén, G040

Glia 3
Pelle Strand, G082, 073 709 17 26

Glia 4
Tommy Lidmyr, G159, 070 781 43 77

Glia 5
Diana Engholm, G068, 070 402 11 35

Riksby
Hans & Joakim Schlegel, R672A

Lillsjön
Mikael Rydberg, 073 047 57 24