Hyr Glialunden

När Glialunden inte är bokad till föreningens evenemang är det fritt fram att hyra den för privata evenemang, tex bröllop, födelsedagsfest eller en loppis.

Pris
1 dygn kostar 1500 kronor, medlem i Iris koloniträdgårdsförening betalar 1000 kronor. Ett dygn innebär kl.12:00 uthyrningsdagen till kl.12:00 påföljande dag.

1 eftermiddag, 3 timmar kostar 600 kronor, medlem i Iris koloniträdgårdsförening betalar 300 kronor.

För medlem som bara önskar hyra utsidan utan tillgång till hus eller toalett för t.ex. en loppis är det kostnadsfritt.

Betalning
Förskotts inbetalning görs till plusgiro 2498-4 ange datum för hyrestillfälle och namn, betalning minst fyra kalender dagar före hyresdagen.

Kontaktperson för uthyrning är Nanne Blomkvist 070-940 49 09

Regler
Du som hyr föreningens lokal omfattas av regler. Det innebär att du ansvarar för dig och dina gäster gällande byggnader, toalett, sopor, porslin, maskiner och övrigt i och utanför Glialunden. Du ansvarar för att i samband med att du tar lokal i besittning, meddela uthyrningsansvarig om det är något som är trasigt eller inte fungerar.

Musik får spelas till kl 23:00, därefter får ni flytta inomhus.

I samband med överenskommelse om uthyrning ska namn, adress och legitimation lämnas/uppvisas för uthyrningsansvarig.

Det ska det vara städat, diskat och du ansvarar själv för bortforsling av soporna.
Nyckel återlämnas senast kl.12:00 dagen efter.

Om du som hyr inte lämnar lokal och område i städat skick, kommer vi debitera dig kostnaden för städning och iordningställande.