Under året behöver våra områden och uthus städas för att vi ska ha det snyggt och trivsamt. Se vilka städdagar som erbjuds i ditt område.

12 - 13 maj

Den här helgen kommer det containrar för att kunna röja och slänga trädgårdsavfall. 
Passa på att vårstäda era lotter och gemensamma ytor.

Det är först till containern som gäller, inget annat än trädgårdsavfall får kastas.När ni kastar i containern är det bra att packa ert avfall, då får vi plats med mer.
Är containern full, så är den, vänligen respektera detta. Passa på att slänga kvistar, ris och annat trädgårdsavfall som hamnat lite utanför lottgränsen. 

Lördag den 12 maj kl. 10 städar vi Glialunden. Kom gärna och hjälp till!
Vi bjuder på korv och dricka.

Glia

Städdag i Glialunden och övriga Glia 12 maj kl. 10.00

Samling i Glialunden. Tag på handskar och arbetskläder. Medtag sekatörer, krattor och grenklippare.
Föreningen bjuder på korv och dricka.

Lillsjön

Städdag med container 12 maj kl. 9.00

Ingen eldning kommer att ske i år.

Föreningen bjuder på grillkorv och dricka.

Riksby

Städdag i Iris Riksby 12 maj kl. 12.00

Samling på parkeringen på Sommarvägen. Tag på handskar och arbetskläder. Medtag verktyg för ogräsrensning.
Therése Breisler/Maria Castelius möter upp er och berättar vad som behöver göras.

Föreningen bjuder på korv och dricka.